Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-03 14:34:46

ECOMB AB: Årstämman framflyttad till 10 juni


På grund av hög arbetsbelastning inom bolagets kärnverksamhet och planeringen av den nära förestående kapitaliseringen i dotterbolaget Ocean Recycle har styrelsen beslutat att flytta fram datumet för Årsstämma från den 20 maj 2019 till den 10 juni 2019. Årsstämman kommer att hållas i Södertälje.


För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se


Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ECOMB AB