Reports

Publicerat: 2019-05-06 09:00:00

Novus Group International AB: Kvartalsredogörelse kvartal 3

Januari till mars 2019 jämfört med samma period 2018

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 14 231 (14 913)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till kSEK 922 (2 185)
  • Medelantalet anställda för perioden uppgick till 30 (28) anställda
  • Lokalen utökades från 350 kvm till 540 kvm

Första nio månaderna under räkenskapsåret 2018/2019 jämfört med 2017/2018

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 42 136 (37 283)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till kSEK 2 705 (3 748)
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 13 508 (12 890)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 12 342 (9 999)

 Kvartalsredogörelse kvartal 3Årets tredje kvartal har utvecklats enligt plan. Novus fortsätter med en stark organisk tillväxt och förbereder fortsatt tillväxt genom att utöka lokalytan med 190 kvm. Lönsamhetssänkningen detta kvartal är en konsekvens av de investeringar vi gjort för att kunna hantera tillväxten. Likviditeten är mycket stark och förutsättningarna för en fortsatt expansion är goda.

Torbjörn Sjöström, VD

För mer information se bifogad kvartalsredogörelse


Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 535 25 821


Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap. Det går ut på att beskriva och förklara, för att skapa förståelse. En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus´ kunder vill generellt ha svar på Hur; hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur detta är användbart i kundens verksamhet.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm. Bolaget är noterat på Spotlight stockmarkets (hette tidigare Aktietorget) sedan juni 2007.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Novus Group International AB