Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-24 15:47:30

Transferator AB: Årsredovisning 2018

Transferator AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för räkenskapsåret 2018.


Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida samt bifogas detta pressmeddelande.


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB