Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-18 08:18:30

Plejd AB: Flaggningsmeddelanden i Plejd

Genom nyemissionen om 925 520 aktier i Plejd AB (publ) (“Plejd” eller “Bolaget”) som offentliggjordes av Plejd den 14 juni 2019 ("Nyemissionen") har Plejd erhållit information om följande förändringar i aktieinnehav.

Pluspole Holding AB har i samband med Nyemissionen lånat ut 308 508 aktier i syfte att underlätta leverans av aktier i Nyemissionen. Pluspole Holding AB:s innehav minskar från 722 796 aktier till 414 288 aktier per den 17 juni 2019 genom utlåningen, vilket motsvarar 4,48 procent av antalet aktier och röster. Innan utlåningen uppgick innehavet till 7,81 procent av antalet aktier och röster i Plejd. Flaggningsmeddelandet publiceras eftersom innehavet understiger fem procent efter utlåningen av aktier. 

Tansaki Aktiebolag har i samband med Nyemissionen lånat ut 308 508 aktier i syfte att underlätta leverans av aktier i Nyemissionen. Erik Calissendorff, som kontrollerar Tansaki Aktiebolag, innehav minskar från 489 755 aktier till 181 247 aktier per den 17 juni 2019 genom utlåningen, vilket motsvarar 1,96 procent av antalet aktier och röster. Innan utlåningen uppgick innehavet till 5,29 procent av antalet aktier och röster i Plejd. Flaggningsmeddelandet publiceras eftersom innehavet understiger fem procent efter utlåningen av aktier.

Samtliga utlånande aktier kommer att återlämnas till respektive person efter det att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 24 juni 2019. I samband med återlämning av aktier och registrering av Nyemissionen kommer Pluspole Holding AB:s innehav motsvarar 7,10 procent av antalet aktier och röster och Erik Calissendorff innehav motsvarar 4,81 procent av antalet aktier och röster.


För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com


Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Plejd AB