Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-20 14:04:34

Josab Water Solutions AB: Josab Ungern erhåller en genombrottsorder på landsbygden i Ungern

Josab Hungary Kft, helägt dotterbolag till Josab Water Solutions AB, har erhållit en order från det kommunala vattenreningsbolaget i Hajdúdorog. Ordern avser en uppgradering av stadens befintliga vattenreningsanläggning, som idag försörjer stadens 10 000 invånare med dricksvatten.

Den befintliga anläggningen, byggd med EU-bidrag, har stora brister i vattenkvaliteten vilket medfört mycket klagomål från invånarna i staden, och använder dessutom stora mängder kemikalier i reningsprocessen.

Projektet kommer att göras som ett hyresavtal i 10 år, med en större initial betalning, och ordervärdet är ca 65,000 Euro. Efter hyrestiden övergår anläggningen till kommunen. Ordern skall levereras och installeras under Q3 2019.

Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft, säger att, ”vi ser denna order som ett genombrott inom området för kommunala reningsverk i mindre samhällen på landsbygden, inte bara i Ungern utan även i flera av våra grannländer som har motsvarande problem och tekniska lösning. Vi kommer därför att använda denna anläggning för marknadsföring mot potentiella kunder i samarbete med staden”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 juni 2019. 

Stockholm den 20 juni 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSALäs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB