Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-28 14:34:02

EatGood Sweden AB: EatGood: Fjärde containern till USA utlevererad

Den 28 juni gick den fjärde containern iväg med Lightfry-enheter till USA enligt inkommen order i  december 2018. Fakturering till ett värde strax under 3 Msek.

EatGood: Fjärde containern till USA utlevererad

Den 28 juni gick den fjärde containern iväg med Lightfry-enheter till USA enligt inkommen order i  december 2018. Fakturering till ett värde strax under 3 Msek. Nu finns en buffert av enheter för direktleverans till kunder i USA vilket gör att Eatgood kan fokusera långsiktigt på vidare produktion för kommande containerleveranser till bland annat USA.

”Air is the new oil” är något vi trycker hårt på och detta är också något som marknaden efterfrågar och framför allt just nu i USA. Vi välkomnar denna marknaden och ser även fram emot att kunna leverera in till Kanada under andra halvåret 2019 och då täcker vi hela Nordamerika.

”USA och Nordamerika är väldigt spännande marknader att agera på. Potentialen i och med dess storlek och uppbyggnad av mat och restaurang-branschen, med otroligt mycket franchisekoncept, gör det ännu mer inspirerande och volymdrivande.” - säger Henrik Önnermark, VD i EatGood Sweden AB.

För ytterligare information:

Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,

E-post: henrik@eatgood.se

Denna information är sådan information som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019.

Kort om EatGood

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar Läs mer hos Cision
Läs mer om EatGood Sweden AB