Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-08 12:34:17

Aerowash AB: Agentavtal för Afrika tecknat

Aerowash har tecknat ett exklusivt agentavtal för den afrikanska kontintenten med Progress Globe Sdn Bhd. Avtalet löper på två år och innehåller ett volymåtagande med innehåll att agenten ska förmedla affärer om minst 1,5 MUSD på årsbasis under kontraktsperioden. Totalt omfattas 54 stater av avtalet. 

"Den afrikanska marknaden har en spännande potential, både civilt och militärt. Avtalet innebär att Progress Globe får ett huvudansvar att driva försäljningen på den afrikanska kontinenten i samarbete med partners och underagenter. Genom Progress Globes nätverk och kontakter skapas förutsättningar att komma in på stora utvecklingsmarknader i Afrika som annars hade varit svåra att komma in på" säger Niklas Adler, VD på Aerowash. 


Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com


Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Aerowash AB