Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-17 08:00:00

IA Industriarmatur: IA Industriarmatur Group AB (publ) har beviljats FoU-kort av VGR.

IA Industriarmatur Group AB (publ) har erhållit forskningsstöd av Västragötalandsregionen.

IA Industriarmatur Group AB (publ) har erhållit forskningsstöd av Västragötalandsregionen på 700 000 kr, samtidigt gör Industriarmatur motsvarande investering. Projektet startar i augusti 2019 och planeras pågå under 18 månader. Forskningspartner i projektet är Chalmers.

Projektet ska leda till bättre beslutsunderlag genom insamling av data från kritiska komponenter och analys med AI. Projektet omfattas också av datasäkerhet och dataklassificering i en distribuerad miljö.

Med tillförda FoU- medel från VGR kan vi ytterligare öka takten avseende vidareutveckling av bolagets erbjudande. ”SaaS-baserat processtöd för behovsstyrt underhåll med hjälp av AI och IoT.” Säger bolagets VD Jan-Eric Nilsson. www.industriarmatur.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)

Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se


Kort om Bolaget
IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta genom att erbjuda kunder bolagets uppkopplade produkter och SaaS-plattform för effektivisering av underhållsprocesser.

Kort om SaaS
SaaS är en förkortning av Software as a Service och möjliggör för användarna att ansluta till och använda molnbaserade tjänster via Internet.

Kort om VGR och forskningsstöd
Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland. VGR erbjuder bland annat stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.Läs mer hos Cision
Läs mer om IA Industriarmatur