Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-17 14:53:32

Dalsspira Mejeri AB: Aktier utgivna vid lösen av Dalsspiras teckningsoption TO1 är nu registrerade

De aktier som tillkom vid lösen av teckningsoptioner av serie TO 1 har nu registrerats hos Bolagsverket. Aktierna kommer att vara tillgängliga för handel på respektive persons VP-konto eller depå för de som löste in optionerna från och med den 26 juli 2019.

Totalt tillkom 700 132 nya aktier som registrerats hos Bolagsverket. Efter registreringen uppgår antalet aktier i Dalsspira mejeri AB till 6 398 228 stycken. Aktiekapitalet i Dalsspira mejeri uppgår till 1 919 468,40 kronor efter registreringen av emissionen.


För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51


Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB