Reports

Publicerat: 2019-07-24 08:15:02

PolarCool: Delårsrapport för perioden 2019.04.01 - 2019.06.30

Nyckeltal (tkr) 2019.04.01- 2018.04.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2018.06.30 2018.12.31
Nettoomsättning -0 -0 -0 -0 -0
Summa rörelseintäkter 360 0 360 0 7
Resultat efter finansiella poster -1 522 -197 -2 780 -230 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -24 0 -42 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 3 858 31 3 858 31 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,57 -63,17 -1,03 -73,74 -2,77

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

  •  PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System. 
  •  PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan (SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje kvartalet 2019.  
  •  Bolaget genomför sammanläggning av aktier med villkoren 1:16 
  •  En etablering i Storbritannien och Irland inleds i samarbete med Nisus Medical Ltd 
  •  Bolagets Advisory Network utökas med Dr Mohammad Fazel.  
  •  Organisationen förstärks med en Quality Assurance Manager 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om PolarCool