Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-27 17:49:31

Comintelli AB: Comintelli tidigarelägger publicering av delårsrapporten för det andra kvartalet 2019 till den 27:e augusti 2019

Eftersom delårsrapporten är färdig för publicering har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet. Tidigare angivet datum är den 28:e augusti.Om Comintelli AB

Comintelli AB (COMINT) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolagets affärsidé är att utveckla och licensiera en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®.

Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity, Telia och Tetra Pak

Läs mer hos Cision
Läs mer om Comintelli AB