Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-03 15:37:42

European Institute of Science AB: Publicering av Emissionsmemorandum

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: Bolagets styrelse har upprättat ett emissionsmemorandum daterat den 1 september 2019.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 6 september 2019 kommer att få ett emissionsmemorandum.

missionsmemorandumet finns tillgängligt på:

- European Institute of Science AB:s hemsida www.euris.com

- Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

- Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com

Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa från:

Mangold Fondkommission AB, Emissioner/ European Institute of Science, Box 55691, 102 15 Stockholm. Besöksadress: Engelbrektsplan 2. E-mail: emissioner@mangold.se. Tel: 08-503 015 95 Hemsida: www.mangold.se eller av Bolaget på ovanstående adress.

Styrelsen

Dario Kriz/ Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.


E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800


EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Läs mer hos Cision
Läs mer om European Institute of Science AB