Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-04 09:47:54

PromikBook AB: Angående samarbete mellan PromikBook och Euro Finans samt Prioritet Finans

PromikBook gjorde en riktad nyemission till Euro Finans i slutet av 2018. 

Ett samarbete gällande försäljning av finanstjänster startade under 2019 och resulterade i ett beslut att bygga ihop systemen för att göra det enkelt för kunden att sälja sina fakturor i samband med fakturering. 

Sammankopplingen mellan PromikBooks system och Euro Finans samt Prioritet Finans kundstödssystem är nu färdigställt. Detta innebär att en kund till både PromikBook samt Euro Finans och Prioritet Finans på ett mycket enkelt sätt kan sälja sina fakturor och få beloppet utbetalt under innevarande faktureringsdag utan att lämna PromikBooks fakturerings- och bokföringssystem. 

Utöver detta har säljarna hos Euro Finans och Prioritet Finans, vilka uppgår till cirka 25 stycken, börjat att sälja PromikBooks tjänster. 

“Vi är mycket glada över samarbetet som nu fördjupats där PromikBook blir en naturlig del i det utbud av tjänster som Euro Finans och Prioritet Finans erbjuder sina kunder”, säger Hans Orre, VD på PromikBook. 

PromikBook säljer även finanstjänsterna till sina befintliga kunder och det sker en fördelning av intäkterna mellan bolagen. 

Göteborg 2019-09-04

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Tel: +46 (0)709 74 78 88

E-mail: hans.orre@promikbook.com | Hemsida www.promikbook.com??

Denna information är sådan information som PromikBook AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2019.
Läs mer hos Cision
Läs mer om PromikBook AB