Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-11 14:30:02

HomeMaid AB: HomeMaid förvärvar rörelsen i Ofelia"s Städservice AB

HomeMaid har den 11/9 tecknat avtal om att förvärva rörelsen i Ofelia’s Städservice AB. Under diskussionerna med ägaren av Ofelia’s Städservice AB har en god relation skapats med förtroende för det arbete som bedrivits. När ägaren nu väljer att överlåta verksamheten som har en årsomsättning på ca 3 miljoner kronor, drygt 120 kunder och 10 anställda är det med glädje vi förvärvar denna.

Verksamheten kommer att bidra positivt till HomeMaid i Uppsala. Den stärker vår förmåga att effektivt kunna leverera hushållsnära tjänster i regionen. Både HomeMaid och Ofelia’s Städservice AB värderar kvalitet i service och anställningsvillkor högt. HomeMaids ambition är att fortsatt bedriva verksamheten i samma positiva anda.

Förvärvet kommer att genomföras som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2019. Förvärvet finansieras genom interna medel.

”HomeMaid motsvarar de önskningar vi haft om att hitta en ägare med god branschkännedom, erfarenhet och motsvarande värderingar som kan driva och utveckla verksamheten vidare”, säger Madelaine Eriksson, ägare av Ofelia’s Städservice AB.

”Vi ser fram emot detta tillskott till vår verksamhet och vi avser att fortsätta ge den goda hemservice som Ofelia’s Städservice AB levererat. Med kompetenta medarbetare och med förståelse för den enskilda kundens förväntningar på sin hemservice har vi de bästa förutsättningar att kunna ge god service till våra kunder”, säger Stefan Högkvist, VD HomeMaid.

Denna information är sådan information som HomeMaid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019.

Kontaktuppgifter
HomeMaid AB
Stefan Högkvist, VD
Tel: 08-501 29 675
E-post: stefan.hogkvist@homemaid.se

Ofelia’s Städservice AB
Madelaine Eriksson
Tel: 072-230 71 25
E-post: madelaine@ofeliasstad.seKort om HomeMaid
Företaget grundades 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. HomeMaid har idag 18 kontor i Sverige med mer än 900 medarbetare. För mer information hänvisas till www.homemaid.se.

Kort om Ofelia’s Städservice AB
Företaget grundades 2016 och bedriver verksamhet inriktad på hushållsnära tjänster och lokalvård på företag i Uppsala. Tillsammans med kunden vill vi ge en personlig utformad tjänst med hög kvalité utifrån individuella behov och en känsla av trygghet och delaktighet i utförande.

Läs mer hos Cision
Läs mer om HomeMaid AB