Reports

Publicerat: 2019-11-11 08:08:37

Hybricon Bus System AB: Delårsrapport jan - sep 2019

Perioden januari – september 2019
• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 9 668 (kSEK 11 275)
• Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -7 073 (kSEK -8 343)
• Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -12 126 (kSEK -13 316)
• Resultat per aktie: SEK -0,08 (SEK -0,31)
• Eget kapital per aktie: SEK 0,09 (SEK 0,16)


Tredje kvartalet juli – september 2019
• Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 554 (kSEK 953)
• Kvartalets resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -674 (kSEK -2 644)
• Kvartalets resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -2 373 (kSEK -4 299)
• Resultat per aktie: SEK -0,02 (SEK -0,10)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2018.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Den 10 september 2019 meddelar Hybricon att Förvaltningsrätten avslår Hybricons ansökan gällande tilldelningen av sex stycken 12 meters elbussar. Hybricon utvärderar eventuella möjligheter till ytterligare överprövning.
Styrelseledamot Erik Albinsson har tagit över posten som Ekonomichef och ersatt Dennis N Jensen som lämnat bolaget. VD Johan Suup har tagit över IR-ansvaret efter Dennis N Jensen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 17 oktober meddelar Hybricon att Förvaltningsrättens beslut står fast och meddelar inget prövningstillstånd för Hybricon gällande upphandlingen för Skellefteåbuss.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post johan.suup@hybricon.se eller
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB