Reports

Publicerat: 2019-11-22 08:45:00

Zenergy AB: Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari - september 2019

Delårsrapporten för Zenergy AB (publ) för perioden januari - september 2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.zenergy.se, samt hos bolaget på Storgatan 82 i Skillingaryd.

Sammanfattning av delårsrapporten – Kvartal 3 2019

Koncernen, belopp i KSEK        Q3 2019     Q3 2018    Jan–sep 2019    Jan–sep 2018           2018

Nettoomsättning               1 444        14 302                 2 783               41 309        44 199
Resultat för perioden        4 345         -9 908                -2 394              -32 033       -52 359
Balansomslutning           84 429        88 789               84 429               88 789        78 075
Soliditet                            62,1%         43,4%                62,1%                43,4%         23,2%
Likvida medel                  27 337          4 200               27 337                 4 200          1 401
Resultat per aktie, kr          0,02           -0,19                  -0,01                  -0,62           -1,01

  • Tingsrätten i Jönköping beslutade den 1 juli att Zenergys företagsrekonstruktion skall upphöra och att ärendet avskrivs från vidare handläggning.
  • Zenergy erhöll i augusti en mindre beställning av kontor till ett värde om ca 1,9 MSEK från Fortifikationsverket.
  • Fastigheten Illern tillträddes av den nya ägaren Stjärnillern AB, och lån kopplade till Illern via crowdfunding-plattformen Tessin återbetalades.
  • Efter perioden erhöll Zenergy en beställning av modulära enheter till ett värde om ca 36 MSEK i en offentlig upphandling av svenska staten.
  • Zenergy tecknade efter perioden ett leverans- och samarbetsavtal med Pansanté som inkluderar finansiering av vidareutveckling av bolagets produktionslina om 7 MSEK samt ett beställningsåtagande om 200 MSEK.
  •  Efter perioden tecknade Zenergy ett samarbetsavtal med Defigo med avsikt att leverera 50-100 bostäder årligen. 

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 nov 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB