Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-13 09:47:08

Hybricon Bus System AB: Hybricon förlänger serviceavtal

Hybricon har i dag träffat en överskommelse med Umeå kommunföretag gällande en förlängning av serviceavtalet gällande bolagets elbussar Hybricon Arctic Whisper samt Ultra fast-laddningsstationer i Umeå.

En av Hybricons målsättningar är att bli ett heltäckande tjänsteföretag inom nischen för elfordon och laddningsstationer.

- Förlängningen av serviceavtalet med Umeå kommunföretag är ett resultat av bolagets utveckling av servicedelen, säger Hybricons VD Johan Suup.

Avtalet förlängs med två år till och med 2022-12-01.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post johan.suup@hybricon.se eller
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB