Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-15 08:55:00

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,3 MSEK

Mölndal                                                                                                                  2020-01-15

CGit börjar året med en affär kring nästa generations lagringslösningar. Befintlig kund till CGit har tagit beslutet att investera i ny lagringslösning för att säkerställa kommande krav från verksamheten. Lösningen har ett ordervärde på 1.3 MSEK. Kunden är verksam inom mjukvaru-utveckling.

Ordern kommer att levereras inom Q1.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e januari 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit