Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-21 07:30:00

Amnode AB: Amnode har fastställt nya finansiella mål

Styrelsen för Amnode AB ("Amnode" eller "Bolaget") har idag, den 21 januari 2020, beslutat att fastställa nya finansiella mål.

Amnodes styrelse har idag den 21 januari beslutat att anta nya finansiella mål enligt följande:

  • Amnode skall ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande fram till slutet av 2022 
  • Amnode skall nå cirka 85 miljoner kronor i nettoomsättning i slutet av 2022.
  • Amnodes EBITDA skall uppgå till cirka 10 % i slutet av 2022.
  • Oförändrad utdelningspolicy innebärande minst 30 % av årsvinsten delas ut till aktieägarna förutsatt att koncernens låneavtal och investeringsbehov så tillåter.

Schematisk tänkt utveckling till de nya finansiella målen 2022 för Amnode

      2020 2021 2022
    Rörelsens intäkter 75 600 80 850 85 000
    EBITDA 3 600 6 000 8 500
    EBIT 0 2 400 4 900
           
    EBITDA marginal 4,8 % 7,4 % 10,0%
    EBIT marginal 0,0 % 3,0 % 5,8 %

 

Amnode AB

Styrelsen

Lars Save

Ordf.

 

Frågor till Lars Save, 070 590 18 22, info@amnode.se

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersond försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 kl. 07.30 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB