Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-31 10:12:29

CGit: CGit överträffar sina mål för 2019

Mölndal                                                                                                                                   2020-01-31

I CGit"s delårsrapport för Q3 2019 presenterades prognostiserade siffror för 2019. De förväntade siffrorna var då 95 MSEK i omsättning och ett resultat på 3,5 MSEK för det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB. Vi kan nu presentera preliminära siffror för 2019 som landar på 104 MSEK i omsättning och 3,6 MSEK i resultat före skatt.

Det är otroligt roligt att kunna hålla i och leverera även under Q4 som har resulterat i att vi överträffar redan högt satta mål på oss själva. Vi tar nu med oss den farten in i 2020 och spänner bågen för fortsatt tillväxt, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e januari 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit