Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-20 12:06:31

Zenergy AB: Årsstämman i Zenergy AB (publ) senareläggs som försiktighetsåtgärd med anledning av coronaviruset (covid-19)

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset (covid-19) har styrelsen för Zenergy AB (publ) ("Zenergy") vid ett extrainsatt styrelsemöte beslutat att senarelägga årsstämman som avsågs att hållas den 15 maj 2020. Nytt datum för årsstämman är 10 juni 2020.

Utöver att senarelägga årsstämman avser Zenergy även att vidta följande åtgärder för att säkerställa en kort och effektiv årsstämma och således ytterligare minska risken för spridning:

  • boka en större stämmolokal;
  • inga anställda eller funktionärer som under 14 dagar före stämman besökt riskområden eller upplevt sjukdomssymptom kommer att närvara i stämmolokalen;
  • planerade anföranden kommer att begränsas i tid;
  • ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas i samband med stämman;
  • se över möjligheterna för att låta aktieägare följa stämman via länk; samt
  • uppmuntra alla aktieägare som är i riskgrupp att utnyttja möjligheten att rösta genom ombud. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Zenergys hemsida i samband med att kallelsen offentliggörs.

 

Styrelsen för Zenergy följer utvecklingen noggrant och kommer i sedvanlig ordning senast fyra veckor före den nya dagen för årsstämman offentliggöra kallelse med mer information om tid och plats.

 

För mer information kontakta: Johan Olofsson - VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 - 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020.

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB