Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-03 09:36:00

CGit: Försäljningsrapport Q1 2020, fortsatt tillväxt

Mölndal                                                                                                                        2020-04-03

CGit's preliminära försäljningssiffror för Q1 2020 är 27 MSEK, en ökning med 81 % från samma period år 2019 (14,9 MSEK).
CGit visar på fortsatt bra omsättning och har åstadkommit bra avslut på affärer under Q1 2020.  

När vi nu går in i Q2 och en period med en oviss och osäker marknad pga Covid-19 så kommer även CGit påverkas. Analyser och de senaste trenderna visar på en förskjutning av inköpsbeslut och kunderna uppvisar en försiktighet som vi inte sett tidigare. Det gör det svårt att prognostisera Q2 men med tanke på de affärsdiskussioner som fortsatt är igång kan vi konstatera att vårt erbjudande håller även i en skakig världsekonomi.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e april 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit