Publicerat: 2022-05-20 08:58:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om CGit: ÖKADE INTÄKTER OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-bolaget CGit, som är noterat på Spotlight, ökade sina intäkter med 15 procent till 27,9 miljoner kronor (24,2) under det första kvartalet 2022.

Rörelseresultatet uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,3) och resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (0,2).

"Jag konstaterar att vi fortsätter med en stabil leverans av våra lösningar och tjänster trots ett antal orosmoln på den globala marknaden. Både kriget i Ukraina och resterna av pandemin har dragit med sig komponentsbrister som kommer påverka hela marknaden under minst innevarande år och troligtvis även 2023", skriver bolagets vd Mattias Bergkvist i rapporten.          
        

Läs mer om CGit