Publicerat: 2022-06-01 14:19:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sydsvenska Hem AB: FULLT SÄKERSTÄLLD FÖRETRÄDESEMISSION 97 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sydsvenska Hem avser genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 97 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har fått tecknings- och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare vilket säkerställer företrädesemissionen till 100 procent, skriver bolaget.

Sydsvenska Hem kommer att använda emissionslikviden för att genomföra förvärv av ytterligare fastigheter samt för nybyggnation och investeringar för att öka värdet i bolagets befintliga fastighetsbestånd, heter det vidare.          
        

Läs mer om Sydsvenska Hem AB