Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-23 09:03:18

SealWacs AB: SealWacs årsredovisning 2019

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Årsredovisningen kan beställas genom samtal till VD på telefonnummer nedan, genom att skicka E-post till info@sealwacs.se eller genom brev till SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

Som en direkt konsekvens av den pågående pandemin har Bolaget beslutat och den 7 april 2020, meddelat genom pressmeddelande att ordinarie årsstämma skjuts upp till senast 30 juni 2020. Beslut om plats, datum och tid kommer att meddelas i kallelse senast fyra veckor innan stämman.

Göteborg i april 2020

SEALWACS AB

Styrelsen

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB