Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-07 19:30:00

Amnode AB: Amnode – Årsredovisning 2019

Amnode publicerar inför framläggandet på årsstämman den 28 maj 2020 i Gnosjö, årsredovisningen för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 med revisionsrapport.

Årsstämmokommunikén 2020 publiceras den 29 maj 2020.
 

Stockholm 2020-05-07 Amnode AB (publ)

Styrelsen

 

Frågor till ordförande Lars Save

070 590 18 22 eller

info@amnode.se

Se även www.amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB