Publicerat: 2022-08-05 10:38:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Aerowash AB: US AVIATION-AFFÄR SKA VARA UNDERTECKNAD SENAST 30/9

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aerowash har kommit överens med US Aviation om en tidsplan för den sistnämndas förvärv av Aerowash dotterbolag, och ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 30 september 2022. Aerowash styrelse har meddelat US Aviation att inga ytterligare förhandlingar rörande transaktionen kommer att föras efter det datumet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beträffande värderingen av Aerowash verksamhet finns ännu inte någon konkret överenskommelse.

"Det är fortfarande intervallet 17 till 22 miljoner dollar som diskuteras. Dock så menar styrelsen att bolagets värde bör ligga i den övre delen av intervallet med hänsyn till teknikutvecklingen och det positiva marknadsläget", skriver Aerowash.

Bakgrund är att Aerowash i november 2019 ingick avsiktsavtal med US Aviation om försäljning av dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment, NAS Services och Aerowash US. Denna affär har förlängts flera gånger.

Under sommaren har en ny rengöringsrobot AW3 tagits i kommersiell drift i Helsingfors. US Aviation har meddelat att man har för avsikt att under augusti och september driftsätta och implementera den AW3 som finns på plats i USA, för att därefter ta den i kommersiell drift hos en ny kund.          
        

Läs mer om Aerowash AB