Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-15 17:45:00

Amnode AB: Amnode senarelägger årsstämman till den 29 juni 2020

Styrelsen för Amnode AB har idag, den 15 maj 2020, av praktiska skäl beslutat att flytta årsstämman till den 29 juni 2020 och till Stockholm. Det innebär att kallelsen till årsstämman den 28 maj 2020 återkallas och att en ny kallelse kommer att utfärdas till årsstämma den 29 juni 2020. Dagordningen vid årsstämman den 29 juni 2020 kommer att vara identisk med den som återfinns i kallelsen till den återkallade stämman.

Aktieägare som önskar nominera styrelseledamot uppmanas att kontakta styrelsens ordförande Lars Save, på 070 590 18 22 eller Lars.Save@Saveit.se

Amnode AB

Styrelsen
 

Detta pressmeddelande publicerades fredagen den 15 maj klockan 17.45 av ovanstående kontaktperson.

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration