Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-04 22:59:23

Transferator AB: Årsredovisning för Transferator AB (publ) räkenskapsår 2019

Årsredovisning för verksamhetsåret 2019 inklusive revisionsberättelse har idag publicerats på bolagets hemsida www.transferator.se.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB