Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-12 11:21:17

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund. Värde 3,5 MSEK

Mölndal                                                                                                                                                                                                                      2020-06-12

CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden är verksam inom sekretessbelagd verksamhet och investerar i ny AI-infrastruktur för att säkra framtida krav och utmaningar som deras verksamhet står inför. Lösningen baserar sig på Nvidias GPU-plattform, DGX1 och kommer att levereras under Q2.

Värdet på den nya ordern uppgår till 3,5 MSEK

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e juli 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration