Reports

Publicerat: 2020-08-07 09:00:00

Lovisagruvan AB: Lovisagruvan AB: Kvartalsrapport 2 2020

      Kvartal 2, april-juni, 2020 i moderbolaget

  • Intäkterna från malmleveranser blev 12,4 MSEK (mot 15,2 för samma period 2019).
  • Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 2,7 MSEK (7,5).
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 0,8 MSEK (5,6).
  • Resultatet efter finansnetto blev 0,8 MSEK (5,6).
  • Vinsten per aktie blev 0,18 SEK (1,29).
Jan-Erik Björklund
0581-40941
info@lovisagruvan.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB

Prenumeration