Publicerat: 2022-11-10 09:19:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Medimi AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -3,0 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Medimi, inriktat på läkemedelshantering, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -3,0 miljoner kronor (-3,6). Nettoresultatet blev i stort sett likadant.

Nettoomsättningen steg till 0,5 miljoner kronor (0,2).

"Medimi fortsätter försäljningsarbetet med fokus på att växa på våra prioriterade marknader. I september i år vann vi den första upphandlingen i Sverige, Umeå kommun, där implementeringen nu går enligt plan. Under tredje kvartalet stärkte vi även vår position i Danmark med fler installerade produkter än någonsin tidigare och ökade därmed vår nettoomsättning med 114 procent jämfört med motsvarande period föregående år", skriver vd Alexander Johansson.

"Samtidigt fortgår vårt arbete med aktiv kostnadskontroll och det är glädjande att se att vi har lyckats minska våra kostnader både under kvartalet samt under hela perioden januari till september", fortsätter Alexander Johansson.

För årets första nio månader dubblerades nettoomsättningen till 1,5 miljoner kronor (0,7).

"Det försäljningsarbete vi nu har påbörjat lägger grunden för en fortsatt positiv utveckling i linje med vår ambition att nå en nettoomsättning på 2 miljoner kronor för helåret 2022", skriver Alexander Johansson.

Medimi meddelade i slutet av oktober planer på att göra en företrädesemission på 15 miljoner kronor.          
        

Läs mer om Medimi AB