Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-01 12:52:47

PExA AB: PExAs grundare vinner Arvid Carlsson Award

Professor Anna-Carin Olin vid Arbets- och Miljömedicin, Göteborgs Universitet, som är den forskare som skapat PExAs metod för insamling av biomaterial från människans minsta luftvägar, har idag utnämnts till vinnare av Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park 2020.

I syfte att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap delar Sahlgrenska Science Park ut ett pris i Nobelpristagare Arvid Carlssons namn. Årets vinnare Anna-Carin Olin får priset för att "Utifrån akademisk tvärvetenskaplig forskning ha tagit fram en kommersiell lösning som adresserar det ökande behovet av biomarkörsidentifiering och tidig diagnos av lungsjukdomar genom icke-invasiv monitorering av små luftvägar. Sjukdomar i lungorna representerar ett område med betydande uppdämt medicinskt behov och ökande global prevalens, där framväxten av individbaserad behandling kan göra en enorm skillnad med stöd av effektiv biomarkörsanalys. Olin visar äkta entreprenörskap genom att kunna erbjuda en produkt såväl för användning i dagens forskning som för banbrytande implementering av nya diagnostiska standarder, vilket möjliggör framtida nya behandlingsalternativ."

Det är en sådan ära att få detta pris och det betyder jättemycket för mig och alla som arbetar med PExA, säger Anna-Carin Olin i samband med prisceremonin.

Priset delas årligen ut till en entreprenör som driver utvecklingen framåt, för människors hälsa och välfärd. Ambitionen är att ge erkännande och ära åt lovande och framtida entreprenörer inom akademi, sjukvård och industri, för att stimulera till fortsatt lärande och kontaktskapande på den globala Life Science arenan. Tidigare vinnare av Arvid Carlsson Award är grundarna bakom CELLINK år 2017, 1928 Diagnostics år 2018 och professor Jens Nielsen år 2019.

Arvid Carlsson tilldelades nobelpriset i medicin år 2000 för sina "upptäckter rörande signalsubstanser i nervsystemet" och är grundare till A. Carlsson Research på Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Arvid Carlsson gick bort 2018, 95 år gammal.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB

Prenumeration