Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-07 10:10:20

Recyctec Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB (publ) har den 6 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma. Bolagsstämman hölls hos bolagets kontor i Jönköping. Bolagsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag, dvs att välja in Ketil Thorsen så som styrelseledamot.  

Recyctec Holding har den 6/10 hållit en extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Momarken, Jönköping. Till stämmans ordförande valdes Andreas Cederborg, och justeringsman Robert Wahren. Stämman beslutades vara behörigen sammankallad och röstlängd fastställdes

I stämmans kallelse fanns endast en föreslagen beslutspunkt, att välja in Ketil Thorsen så som styrelseledamot, vilket stämman biföll.

Därefter avlutades stämman.

Då Andreas Cederborg sedan den 1/10 är verkställande direktör och därmed utträtt från styrelse, består styrelsen efter stämman av: Ketil Thorsen, Ragnhild Skjævestad, Robert Wahren, Lars Erik Hilsen och Alexander Lersbryggen.Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020.


Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-07 10:10 CET.

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration