Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-07 11:14:03

CGit: CGit tecknar nytt avtal med Hogia, värde 1,6 MSEK

Mölndal                                                                                      2020-10-07                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CGit tar en ny order inom nästa generations IT-infrastruktur med befintlig kund, Hogia Infrastructure Services AB. Hogia, som utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag har stort behov att utöka kapaciteten i deras driftmiljö för att kunna leverera marknadens efterfrågan på cloudbaserade tjänster. För att klara kommande behov har Hogia valt att investera i ny lagringslösning baserat på teknologier från Pure Storage och Arista Networks.

Ordern är värd 1,6 MSEK.

CGit tackar för förtroendet. Det är alltid lika roligt när vi gör affärer med befintliga kunder till oss och där vi får följa deras utveckling inom deras segment. säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e oktober 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration