Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-09 10:15:23

Dalsspira Mejeri AB: Rättelse: Dalsspiras försäljning minskar med 6 % i september

Rättelsen avser att MAR etikett endast var med i PDF versionen.

För september 2020 uppgick försäljningen till 2 176 tkr (2 311 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

Månad              (tkr) 2019 2020 Procentuell förändring
Januari      2 370 2 537 7%
Februari           2 103 2 419         15 %
Mars             2 384 2 537   6 %
April          2 437 2 534           4 %
Maj 2 453   2 927           19 %
Juni 2 286 2 726 19 %
Juli 2 657 2 970  12 %
Augusti 2 564           2 431          -5 %
September 2 311 2 176          -6 %
Oktober 2 527
November 2 427
December                     2 626

 

Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6                                                        
Telefon: 0528-500 01
E-post: malin@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se                              

 

Tidsplan för finansiell rapportering

2020-11-13 Kvartalsrapport 3

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2021-05-14 Kvartalsrapport 1 2021

 

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 okt 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration