Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-14 15:07:40

CGit: CGit uppdaterar om incitamentsprogram

Mölndal                                                                                      2020-10-14

CGit Holding AB (publ) beslutade på årsstämman den 14 maj 2020 att erbjuda ett incitamentsprogram i formen av teckningsoptioner för nyckelpersoner i bolaget. Mot bakgrund av bl.a den turbulens som rådde till följd av corona-pandemin och den osäkerhet om ekonomin i stort som den burit med sig har inte någon teckning skett av de optioner inom ramen för det på årsstämman beslutade incitamentsprogrammet.

Styrelsen planerar att i närtid diskutera frågan om ett nytt incitamentsprogram. Ingen teckning kommer därför att ske inom ramen för det på årsstämman beslutade optionsprogrammet.

//

För mer information, kontakta bolaget på: VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se

www.cgit.se

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration