Reports

Publicerat: 2020-10-19 11:35:41

Hybricon Bus System AB: Delårsrapport januari – september 2020

Perioden januari – september 2020

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 9 568 (kSEK 9 668)
  • Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK 6 443 (kSEK –7 073)
  • Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK 11 508 (kSEK –12 126)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 12 211 (kSEK –12 217)
  • Resultat per aktie: SEK 0,02 (SEK 0,08)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,05 (SEK 0,09)

Tredje kvartalet juli – september 2020

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 105 (kSEK 3 554)
  • Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK 1 798 (kSEK –674)
  • Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK 3 486 (kSEK –2 373)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 3 518 (kSEK –2 403)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2019.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Den 17 juli 2020 meddelar Hybricon att företrädesemissionen registrerades till högsta emissionsbelopp. Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen i Hybricon Bus System AB registrerades hos Bolagsverket den 15 juli och nytt aktiekapital är nu SEK 14 901 714,09 och antalet aktier uppgår till 496 723 803.

Hanna Wiik har tillträtt som CFO från och med 2020-07-01. Erik Albinsson, tidigare tf CFO, kvarstår som styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
Hanna Wiik, 
CFO, Tel: 070-573 22 97, E-post: hanna.wiik@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration