Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-12 12:16:41

FX International AB: FX International AB: Valor Global FX Fund rapporterar NAV-kurs för oktober

Valor Global FX, FX International AB (publ) fond på Malta rapporterar NAV-kursen - 2,30 % för oktober månad för klass F och -1.32 % för klass A i oktober månad. Handeln i fonden visar fortsatt positv utveckling och NAV-kursens negativa utveckling beror på löpande kostnader och valuta förändringar.

Valor Global FX Fund består av två aktieklasser, F och A. F-klassen är nominerad i svenska kronor och A-klassen är nominerad i Euro. I takt med ökande investeringar minskar den nuvarande kostnadseffekten på insatta kapital, därav är en ökning av kapitalet positivt för fondens utveckling och en fortsatt prioritet för Valor Global FX.

NAV, Net Asset Value eller nettotillgångsvärde, definieras som värdet på fondens totala tillgångar efter att avdrag för kostnader dividerats med antalet fondandelar.

För vidare information om Valor Global FX Fund: https://abalonegroup.com/funds/valor-global-fx-fund/

 

För ytterligare information kontakta:
 

Sofie Danielsson, VD

+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se

 

FXI:s mål är att Bolaget alltid ska ha en balanserad långsiktig strategi med god avkastning och riskspridning.  Mer information kommer att kommuniceras löpande via Spotlight Stock Market, Cision och våra egna kanaler. Vänligen registrera dig för löpande och direkt information.

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB

Prenumeration