Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-19 08:30:00

Amnode AB: Amnode tidigarelägger kvartalsrapport

Amnodes styrelse har beslutat att tidigarelägga publicering av Delårsrapport 3, januari – september 2020. Nytt publiceringsdatum är fredagen den 20 november 2020 istället för den 25 november 2020 som tidigare kommunicerats.

Amnode AB 

Styrelsen

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta: Styrelsens ordförande Lars Save, 0705 901822

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration