Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-03 11:18:21

Zenergy AB: Med anledning av händelse kring Pansanté AB meddelar vi marknaden

Det har kommit till vår kännedom att Pansanté AB är försatt i konkurs av Tingsrätten. Detta kan påverka den tidigare kommunicerade affären mellan Zenergy AB och Pansanté.

Vi har varit i kontakt med Roland Nilsson, styrelseordförande i Pansanté AB, som bekräftar att en konfliktsituation uppstått i bolaget där en av firmatecknarna har begärt bolaget i konkurs. En juridisk process är inledd för att återställa bolaget. Vi följer händelseutvecklingen och återkommer med mer information vartefter sådan blir tillgänglig.  

Styrelsen i Zenergy AB gm.

Johan Lind – Styrelseordförande

Urban Stenevi – VD

Zenergy AB (publ)


Denna information är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-03 11:18 CET.

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB

Prenumeration