Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-04 10:39:18

ESEN eSports AB: Rättelse av information om teckningsoptioner i pressmeddelande från den 15 oktober 2020

ESEN esports AB ("ESEN" eller "Bolaget") offentliggjorde den 15 oktober 2020 utfallet från sin företrädesemission av units. I pressmeddelandet framgick att en teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en ny aktie, vilket inte stämmer överens med villkoren för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 ("Teckningsoptionerna") eller det memorandum som offentliggjordes i samband med erbjudandet ("Memorandumet"). Korrekt information är att fyra teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie, i enlighet med Memorandumet, villkoren för Teckningsoptionerna samt det pressmeddelande som gick ut den 18 september 2020.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu
 

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om ESEN eSports AB

Prenumeration