Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-10 09:24:33

Dalsspira Mejeri AB: Dalsspiras försäljning minskar med 12 % i oktober

För november 2020 uppgick försäljningen till 2 133 tkr (2 427 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 27 631 tkr (26 519 tkr), en ökning med 4 % jmf mot föregående år.

Månad              (tkr) 2019 2020 Procentuell förändring
Januari      2 370 2 537  7%
Februari           2 103 2 419          15 %
Mars                 2 384 2 537  6 %
April             2 437 2 534           4 %
Maj 2 453  2 927           19 %
Juni 2 286 2 726 19 %
Juli 2 657 2 970  12 %
Augusti 2 564            2 431           -5 %
September 2 311  2 176           -6 %
Oktober 2 527            2 242  -11 %
November                     2 427  2 133         -12%
December                     2 626


 

Tidsplan för finansiell rapportering

2021-02-26 Bokslutskommuniké

2021-05-14 Kvartalsrapport 1 2021

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-10.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration