Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-14 19:42:16

FX International AB: Valor Global FX Fund rapporterar NAV-kurs för november

Valor Global FX, FX International AB (publ) fond på Malta rapporterar NAV-kursen - 3.78 % för november månad för klass F och - 2.51 % för klass A i november månad.

Valor Global FX Fund består av två aktieklasser, F och A. F-klassen är nominerad i svenska kronor och A-klassen är nominerad i Euro. Skillnaden i NAV-kursen mellan klasserna beror på valuta förändringar.

NAV, Net Asset Value eller nettotillgångsvärde, definieras som värdet på fondens totala tillgångar efter att avdrag för kostnader dividerats med antalet fondandelar.

För vidare information om Valor Global FX Fund: https://abalonegroup.com/funds/valor-global-fx-fund/


 
 

Sofie Danielsson

CEO
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se
FX International AB  (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och utvecklar finansiella produkter till institutionella investerare.

Bolagets affärsmodell är att som FinTech-bolag erbjuda finansiella produkter optimerade med artificiell intelligens inom den finansiella marknaden. Bolagets produkt, Genova FX™, som används för algoritmbaserad handel inom den internationella valutamarknaden, har sedan lanseringen juni 2010 genererat avkastning på investerat kapital överstigande jämförbara index

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB

Prenumeration