Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-15 12:07:57

Transferator AB: Flaggning

Transferator AB (Publ.) har fått kännedom om att en aktieägare passerat flaggningsgränsen 25%.
 

Aktieägaren Guntis Brands, har nått över tröskelnivån 25% av rösterna i Bolaget med ett innehav om 26,53% (22,15) av rösterna samt 16,38% (13,68) av kapitalet i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration