Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-16 16:48:13

Calmark Sweden AB: Calmark tecknar distributörsavtal med LabForce i Schweiz

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget LabForce AG avseende marknadsföring och försäljning av Calmark POC systemet på den schweiziska marknaden. 

Bolaget LabForce startade sin verksamhet 1999 och är specialiserat på försäljning av reagenser och laboratorieutrustning inom cell- och molekylärbiologi samt patologi och diagnostik. Bolaget är verksamt inom de kundsegment som är viktiga för Calmark och säljer medicintekniska produkter till sjukhus, laboratorier och även till tillverkningsindustrin.

"LabForce är en väletablerad aktör som gör en stor satsning på att implementera en ny produktlinje inom patientnära diagnostik. Vi är stolta över att Calmarks tester kommer in i deras innovativa produktportfölj." säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development på Calmark.

"Eftersom Schweiz har ett vårdsystem med många privata kliniker så finns ett behov av snabb diagnostik för nyfödda som vi ser fram emot att fylla", säger Anna Söderlund, VD Calmark. "Vi är mycket glada att vi ha ytterligare ett avtal på plats i Europa."

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Calmark Sweden AB

Prenumeration