Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-18 14:36:37

Recyctec Holding AB: Bolaget har säkrat en stororder av Earthcare via Ahlsell Norge AS

Bolaget har via Ahlsell i Norge fått en stororder av Earthcare. Ordervärdet är totalt 395 tkr SEK, varav 52 tkr avser en delleverans vilken kommer att levereras och faktureras under Q4-20. Återstående del motsvarande 343 tkr kommer att levereras och därmed faktureras direkt efter nyår.

Recyctec har tillsammans med Ahlsell offererat och vunnit en större affär omfattande totalt 395 tkr samt tillkommande frakt avseende Earthcare Fastighetsglykol att levereras till Norge under slutet av 2020 och början av 2021. Slutkunden är en stor statlig verksamhet i Norge med höga krav på sekretess och säkerhet varför inga ytterligare detaljer kan lämnas i detta avseende.

Recyctec är mycket glada för detta. Det visar att vår affärsmodell fungerar väl hela vägen till slutkund även på andra marknader än Sverige. Vårt fokus på fastighetsmarknaden genom starka distributörer kombinerat med säljstöd från bolaget till både distributör och servicepartner fungerar hela vägen och detta är något som vi skall vidareutveckla under 2021.

Att större offentliga kunder väljer Earthcare ser bolaget också som ett bevis på att bolagets erbjudande är relevant på marknaden. Bolaget ser detta som ett mycket bra sätt att accelerera både i Sverige och Norge, samt ett bevis på att bolaget har god kapacitet att klara större beställningar.


Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 14:36 CET.

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Dessa samt Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renade på anläggningen i Jönköping och återställda till sitt ursprungliga skick.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration