Publicerat: 2023-02-16 08:59:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Veteranpoolen: RÖRELSERESULTATET BLEV 7,3 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemannings- och tjänsteföretaget Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till 111 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2022 (103).

Det motsvarar en omsättningstillväxt på 7,7 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt bokslutskommunikén.

Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljoner kronor (10,7), vilket gav en rörelsemarginal på 6,6 procent (10,4).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, var ett ebit-resultat på 13,7 miljoner kronor och en omsättning på 118 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på 5,7 miljoner kronor (8,3) och resultatet per aktie blev 0:29 kronor (0:41).

"Under det fjärde kvartalet 2022 dämpades tillväxten något. En avsvalnad privatmarknad inom framförallt hantverk var en av de underliggande orsakerna", skriver vd Mats Claesson i rapporten.

Styrelsen föreslår för 2022 en utdelning på 2:00 kronor per aktie (3:00).

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.          
        

Läs mer om Veteranpoolen