Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-22 15:30:00

Zenergy AB: NYHETSBREV dec-20

Snart är 2020 till ända och aktieägare eller ej så kan vi konstatera att det för oss alla varit ett år som ingen kunnat förutspå. Så här i slutet på året kan vi dock se att Zenergy på allvar börjar komma på fötter och går in i 2021 med bra orderstock och en alltmer väl fungerande process.  

Efter att rekonstruktionen avslutats och jag själv kom in som ny VD fanns en liten organisation i företaget som skulle ta hand om en mängd nya order för projektering, tillverkning och leverans. Det har varit en tuff period för oss alla och jag vill rikta ett stort tack till den lilla kärna av personal som gjort sitt yttersta för att få fram alla underlag. Trots allt har vi tillsammans med externa konsulter lyckats med att leverera villor och moduler för flerbostadsprojekt. Men inte helt friktionsfritt. Vi är därför mitt uppe i rekryteringen av både en Projektledare och en Byggnadsingenjör som kommer stärka teamet väldigt bra. Då får vi intern kompetens som effektiviserar arbetet och kortar kommunikationsvägarna avsevärt. Min förhoppning är att dessa båda resurser skall vara på plats under Q1 2021.

Under hösten har vi haft förmånen att leverera villor till ett område utanför Trosa. Det är en viktig milstolpe för oss. Vi har under ganska lång tid diskuterat och planerat inför villaprojekt men först nu har det blivit verklighet. Det har också medfört en hel del nya konstruktionslösningar som avsevärt förbättrat vår produkt. Vi har lagt vattenburen golvvärme där vi tagit fram en smart lösning för att kunna skarva mellan modulerna men ändå ge ett och samma system. Vi har utvecklat vår bottenram till ett system av delkomponenter som vi bygger ihop i fabriken som ger större flexibilitet och inte minst förbättrad logistik. Men den största förbättringen är att vi tagit en relativt ny typ av LVL-balk in i vår konstruktion. Det är en träfanerbalk som bl.a. kallas Kerto. Den använder vi i ovankant på modulerna som då blir en integrerad del av vår vägg i motsats till den tidigare stålbalken. Det positiva är att vi skapar en tunn innervägg mellan modulerna som ger bättre boarea jämfört med tidigare. Konstruktionen inför vi nu på alla våra bostadsprojekt eftersom den ger många fördelar, inte minst på kostnadssidan. Alla höstens bostadsprojekt innebär samtidigt att vi gör en rejäl standardhöjning på insidan där samtliga rum har parkettgolv och kakel/klinker i våtutrymmen. För närvarande jobbar vi med Ballingslöv, Haven och INR på kök- och badrumsinredning vilket också signalerar hög kvalitet. Zenergy skall inte bara stå för energieffektivitet och hög brandsäkerhet utan också förmedla en känsla av hög kvalitet.

Under hösten har vi haft ett väldigt positivt inflöde av förfrågningar på vårt koncept. När vi går in i 2021 har vi säkrat avtal för 69 mkr som kommer levereras och faktureras under första halvåret vilket är väldigt positivt. Det ger oss energi att ta ytterligare order för att säkerställa full produktion även andra halvåret. Det känns som att Zenergy börjar bli ett namn på marknaden som skapar intresse för att se vad vi kan erbjuda. Då tänker jag främst på olika typer av bostadsprojekt. Vi har långt gångna diskussioner med flera olika parter där det handlar om enskilda villor, parhus i många olika projekt samt ett antal flerbostadshus runtom i landet. Det är på bostadssidan som vi lägger vårt fokus just nu. Under ett antal år har vi varit kända för våra "byggbodar" som också vunnit pris för bästa energieffektivitet. Dessa kan vi med kort framförhållning fortsätta bygga med samma fina kvalité och egenskaper. För tillfället har vi några enstaka kunder inom detta segment.

På marknadssidan kommer vi fortsätta att bearbeta fastighetsutvecklare som helst har långt gångna projektplaner med bygglovsklara tomter. Vi märker att det finns många fastighetsföretag som vill ha en enkel och kostnadseffektiv projektering där man vill undvika att koppla in en arkitektbyrå eftersom det både fördyrar och förlänger processen. Med vårt koncept med moduler kan vi enkelt ta fram ett förslag till en kund där vi tillsammans ritar in allt på en tomtkarta. Med de modeller vi har från olika projekt kan vi sen visa hur det kan se ut i verkligheten och därefter kan kunden ta ett snabbare beslut. Vi har också vår visningslägenhet i Skillingaryd i fastigheten vi byggde 2018. Vissa av er aktieägare har besökt detta projekt i samband med en aktieägarträff. Att ta med potentiella kunder dit tillsammans med ett besök i vår fabrik är en väldigt positiv upplevelse i säljprocessen. Förhoppningsvis är vi snart ur Corona-pandemin så vi kan accelerera bearbetning och denna form av kundmöten. En ny hemsida är under utveckling som kommer lanseras under Q1 2021.

Att avtalet med Pansanté gick om intet är naturligtvis väldigt tråkigt. Jag vill dock poängtera att vi inte haft några kostnader förenat med avtalet. Tanken var att avtalet skulle bli startskottet på att börja producera våra ZIP-element på ett mer effektivt och storskaligt vis genom en investering i en CNC maskin. Det hade avsevärt höjt produktionstakten på ZIP element. Då hade vi också kunnat nå ut till nya kundsegment där vi kunde erbjuda produkten som ex. utfackningsväggar eller som byggklara väggelement i trähuskonstruktioner. Vi har ingalunda skrotat dessa planer utan kommer ta upp detta projekt under det kommande året där jag hoppas vi hittar bra lösningar för att komma ut på marknaden.  

Nu kommer vi ta lite välförtjänt julledighet för att med full kraft ta oss an nästa år. Då kommer jag tillsammans med teamet på Zenergy göra vårt allra bästa för att göra er aktieägare och potentiella investerare mer nöjda med företagets ekonomiska utveckling. Min absoluta målsättning är att Zenergy skall vara ett vinstgivande bolag som är med och utvecklar svensk och möjligen även utländsk bostadsmarknad med energieffektiva och brandsäkra bostadsmoduler! 

God Jul och Gott Nytt År!

Urban Stenevi VD

Zenergy AB (publ)

urban.stenevi@zenergy.se

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB

Prenumeration