Press release from Companies

Publicerat: 2021-01-18 16:38:14

FX International AB: Kapitalinsättning i Valor Global FX Fund

FX International AB (publ) meddelar insättning om 100 000 euro i Valor Global FX Fund


Valor Global FX rapporterar insättning om 100 000 euro i FX International AB:s fond på Malta. Investeringen tillförs EUR-klassen, benämnd A-klass, i Valor Global FX Fund.Sofie Danielsson

CEO
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se
FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor förvaltade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB

Prenumeration